Wital pola

kostrjanc

1. Serbski Social Media

Cyril Mark a Korla Baier mějachu ideju, social media aplikaciju za serbski lud stworić. Hobby za programěrowanje a design aplikacijow mějachu hólcaj hižo. Tak stworištaj w běhu dweju lět aplikaciju a přidatne online-słužby.

Wobraz kostrjanc šmóratko

Instaluj sej dźensa hišće kostrjanc:

google_play app_store
kostrjanc logo img

Što je kostrjanc?

Serbska social media platforma kostrjanc je projekt Cyrila Marka a Korle Baiera. Zaměr wot kostrjanc je tworjenje serbskeho digitalneho ruma. Z kostrjanc móža so wobrazy a ewenty we woprawdźitym času mjez wužiwarjemi dźělić. Kostrjanc je platforma, myslena za młody a starši serbski lud, zo by so po digitalnym, ryzy serbskim puću zabawjało.

Trjebaš pomoc?

Jeli prjebaš pomoc, stłóć na knefl, sćěhuj linkej. Jeli so twój problem njezhrisa, móžeš nas kontaktěrować. Emailowa adresa abo telefoniske čisło namakaš w impresumje.